با مصرف این ماده آلزایمر را فراری دهید

با مصرف این ماده آلزایمر را فراری دهید

یک متخصص علوم تغذیه گفت: منیزیم مانند سدیم و پتاسیم مورد نیاز بدن است البته روزانه مقدار کمی از آن مورد استفاده قرار می گیرد.

با مصرف این ماده آلزایمر را فراری دهید

(image)

یک متخصص علوم تغذیه گفت: منیزیم مانند سدیم و پتاسیم مورد نیاز بدن است البته روزانه مقدار کمی از آن مورد استفاده قرار می گیرد.
با مصرف این ماده آلزایمر را فراری دهید

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...