تجهیزات ۲ شهربازی در تهران پلمب شد

تجهیزات ۲ شهربازی در تهران پلمب شد

اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد در جریان بازرسی‌های تیرماه خود از شهربازی‌ها، تجهیزات دو شهربازی “دنیای نور” و” امید شرق” به علت تجهیزات غیر استاندارد پلمب شدند.

تجهیزات ۲ شهربازی در تهران پلمب شد

(image)

اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد در جریان بازرسی‌های تیرماه خود از شهربازی‌ها، تجهیزات دو شهربازی “دنیای نور” و” امید شرق” به علت تجهیزات غیر استاندارد پلمب شدند.
تجهیزات ۲ شهربازی در تهران پلمب شد

ترانه

ممکن است بپسندید...