حمله فردی با سلاح سرد به یک قطار در سوئیس ۷ زخمی بر جای گذاشت

حمله فردی با سلاح سرد به یک قطار در سوئیس ۷ زخمی بر جای گذاشت

رسانه‌های سوئیسی می‌گوید فردی مجهز به سلاح سرد به مسافران یک قطار حمله و چندین نفر را زخمی کرده است.

حمله فردی با سلاح سرد به یک قطار در سوئیس ۷ زخمی بر جای گذاشت

(image)

رسانه‌های سوئیسی می‌گوید فردی مجهز به سلاح سرد به مسافران یک قطار حمله و چندین نفر را زخمی کرده است.
حمله فردی با سلاح سرد به یک قطار در سوئیس ۷ زخمی بر جای گذاشت

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...