رفع مشکل کم‌آبی روستای صالح کوتاه شهرستان کوهرنگ توسط جهادگران

رفع مشکل کم‌آبی روستای صالح کوتاه شهرستان کوهرنگ توسط جهادگران

با اقدام جهادی گروه شهید مالکی فارسان استان چهارمحال و بختیاری، مشکل آب مردم روستای صالح کوتاه از توابع شهرستان کوهرنگ بعد از مدت‌ها مرتفع شد.

رفع مشکل کم‌آبی روستای صالح کوتاه شهرستان کوهرنگ توسط جهادگران

(image)

با اقدام جهادی گروه شهید مالکی فارسان استان چهارمحال و بختیاری، مشکل آب مردم روستای صالح کوتاه از توابع شهرستان کوهرنگ بعد از مدت‌ها مرتفع شد.
رفع مشکل کم‌آبی روستای صالح کوتاه شهرستان کوهرنگ توسط جهادگران

خبرگزاری ایران

ممکن است بپسندید...