رکوردی که روحانی شکست/ دولت یازدهم مقروض‌ترين دولت پس از انقلاب شد

رکوردی که روحانی شکست/ دولت یازدهم مقروض‌ترين دولت پس از انقلاب شد

مقروض‌ترين دولت همه سال‌هاي پس از انقلاب، مي‌خواهد بيماري‌اش را اوراق درماني كند. به خواست دولت در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا پايان اين برنامه همه بدهي عظيم ۶۰۰ هزار ميليارد توماني قوه مجريه تسويه شود.

رکوردی که روحانی شکست/ دولت یازدهم مقروض‌ترين دولت پس از انقلاب شد

(image)

مقروض‌ترين دولت همه سال‌هاي پس از انقلاب، مي‌خواهد بيماري‌اش را اوراق درماني كند. به خواست دولت در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا پايان اين برنامه همه بدهي عظيم ۶۰۰ هزار ميليارد توماني قوه مجريه تسويه شود.
رکوردی که روحانی شکست/ دولت یازدهم مقروض‌ترين دولت پس از انقلاب شد

دانلود ها پلاس

ممکن است بپسندید...