شیطنت و بدعهدی آمریکا مانع اجرای برجام است

شیطنت و بدعهدی آمریکا مانع اجرای برجام است

رئیس ستاد اجرایی برجام گفت: تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شده و مشکل الان در میدان اجراست و شیطنت و بدعهدی آمریکا نیز از موانع و مشکلات برجام است.

شیطنت و بدعهدی آمریکا مانع اجرای برجام است

(image)

رئیس ستاد اجرایی برجام گفت: تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شده و مشکل الان در میدان اجراست و شیطنت و بدعهدی آمریکا نیز از موانع و مشکلات برجام است.
شیطنت و بدعهدی آمریکا مانع اجرای برجام است

اندروید

ممکن است بپسندید...