مجلس به پرونده آخوندی ورود کرد

مجلس به پرونده آخوندی ورود کرد

بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز با حضور اعضای دائم کمیسیون برگزار شد، گزارش مربوط به پرونده مسکن مهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجلس به پرونده آخوندی ورود کرد

(image)

بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز با حضور اعضای دائم کمیسیون برگزار شد، گزارش مربوط به پرونده مسکن مهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجلس به پرونده آخوندی ورود کرد

دانلود آهنگ جدید

ممکن است بپسندید...