مدتی باید در شرایط امنیتی حاد زندگی کنیم/ لزوم تقویت سریع ایالت‌های آلمان

مدتی باید در شرایط امنیتی حاد زندگی کنیم/ لزوم تقویت سریع ایالت‌های آلمان

وزیر کشور آلمان با تأکید بر اینکه ما تا مدتی باید در شرایط امنیتی حاد زندگی کنیم، از ایالت‌های این کشور خواست در راستای اقدامات امنیتی جدید برای بهبود مبارزه با تروریسم سریعاً نیروهای پلیس خود را تقویت کنند.

مدتی باید در شرایط امنیتی حاد زندگی کنیم/ لزوم تقویت سریع ایالت‌های آلمان

(image)

وزیر کشور آلمان با تأکید بر اینکه ما تا مدتی باید در شرایط امنیتی حاد زندگی کنیم، از ایالت‌های این کشور خواست در راستای اقدامات امنیتی جدید برای بهبود مبارزه با تروریسم سریعاً نیروهای پلیس خود را تقویت کنند.
مدتی باید در شرایط امنیتی حاد زندگی کنیم/ لزوم تقویت سریع ایالت‌های آلمان

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...