مدیر تأمین و پخش جدید شبکه مستند معارفه شد

مدیر تأمین و پخش جدید شبکه مستند معارفه شد

در مراسمی با حضور مدیران و همکاران شبکه مستند، مهدی مینایی به عنوان مدیر جدید تأمین و پخش شبکه مستند معرفی شد.

مدیر تأمین و پخش جدید شبکه مستند معارفه شد

(image)

در مراسمی با حضور مدیران و همکاران شبکه مستند، مهدی مینایی به عنوان مدیر جدید تأمین و پخش شبکه مستند معرفی شد.
مدیر تأمین و پخش جدید شبکه مستند معارفه شد

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...