هلاكت فرمانده ارشد ارتش آزاد در حلب

هلاكت فرمانده ارشد ارتش آزاد در حلب

«عبدالله شما» از فرماندهان ارشد گروه تروريستى ارتش آزاد در حومه جنوبى حلب سوريه به هلاكت رسيد.

هلاكت فرمانده ارشد ارتش آزاد در حلب

(image)

«عبدالله شما» از فرماندهان ارشد گروه تروريستى ارتش آزاد در حومه جنوبى حلب سوريه به هلاكت رسيد.
هلاكت فرمانده ارشد ارتش آزاد در حلب

گروه تلگرام

ممکن است بپسندید...