برد روحیه بخش اخلاقی مقابل فرنگی‌کار سوئدی

برد روحیه بخش اخلاقی مقابل فرنگی‌کار سوئدی

فرنگی‌کار دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل کشتی‌گیر سوئدی به مرحله یک‌هشتم نهایی پیکارهای المپیک رسید.

برد روحیه بخش اخلاقی مقابل فرنگی‌کار سوئدی

(image)

فرنگی‌کار دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل کشتی‌گیر سوئدی به مرحله یک‌هشتم نهایی پیکارهای المپیک رسید.
برد روحیه بخش اخلاقی مقابل فرنگی‌کار سوئدی

پایگاه خبری مبارز

ممکن است بپسندید...