جذب ۱۰ هزار داوطلب کنکور در دانشگاه فرهنگیان/ کد رشته-محل‌ها از امروز در دسترس قرار می‌گیرد

جذب ۱۰ هزار داوطلب کنکور در دانشگاه فرهنگیان/ کد رشته-محل‌ها از امروز در دسترس قرار می‌گیرد

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: ۱۰ هزار دانشجو امسال از طریق آزمون سراسری جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند.

جذب ۱۰ هزار داوطلب کنکور در دانشگاه فرهنگیان/ کد رشته-محل‌ها از امروز در دسترس قرار می‌گیرد

(image)

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: ۱۰ هزار دانشجو امسال از طریق آزمون سراسری جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند.
جذب ۱۰ هزار داوطلب کنکور در دانشگاه فرهنگیان/ کد رشته-محل‌ها از امروز در دسترس قرار می‌گیرد

دانلود نرم افزار

ممکن است بپسندید...