داعش مسئولیت انفجار اتوبوس حامل عناصر ارتش آزاد سوریه را برعهده گرفت

داعش مسئولیت انفجار اتوبوس حامل عناصر ارتش آزاد سوریه را برعهده گرفت

خبرگزاری وابسته به داعش اعلام کرد که یک عنصر از این گروه تروریستی شب گذشته کمربند انتحاری خود را در مرز سوریه و ترکیه منفجر کرده و ۵۰ عنصر ارتش آزاد را از پای درآورده است.

داعش مسئولیت انفجار اتوبوس حامل عناصر ارتش آزاد سوریه را برعهده گرفت

(image)

خبرگزاری وابسته به داعش اعلام کرد که یک عنصر از این گروه تروریستی شب گذشته کمربند انتحاری خود را در مرز سوریه و ترکیه منفجر کرده و ۵۰ عنصر ارتش آزاد را از پای درآورده است.
داعش مسئولیت انفجار اتوبوس حامل عناصر ارتش آزاد سوریه را برعهده گرفت

خبرگزاری دانشگاه های کشور

ممکن است بپسندید...