دانشگاه تهران؛ قهرمان در بخش دختران و نایب قهرمان در بخش پسران

دانشگاه تهران؛ قهرمان در بخش دختران و نایب قهرمان در بخش پسران

دانشگاه تهران در رده‌بندی مجموع بخش پسران و دختران المپیاد ورزشی دانشجویان با ۳۹۶ امتیاز قهرمان شد.

دانشگاه تهران؛ قهرمان در بخش دختران و نایب قهرمان در بخش پسران

(image)

دانشگاه تهران در رده‌بندی مجموع بخش پسران و دختران المپیاد ورزشی دانشجویان با ۳۹۶ امتیاز قهرمان شد.
دانشگاه تهران؛ قهرمان در بخش دختران و نایب قهرمان در بخش پسران

عکس های جدید

ممکن است بپسندید...