دومین همایش هنر و تبلیغ برگزار می‌شود

دومین همایش هنر و تبلیغ برگزار می‌شود

دومین همایش پژوهشی و کاربردی هنر و تبلیغ با محوریت کتاب‌آرایی در فرهنگ و تمدن اسلامی از سوی مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

دومین همایش هنر و تبلیغ برگزار می‌شود

(image)

دومین همایش پژوهشی و کاربردی هنر و تبلیغ با محوریت کتاب‌آرایی در فرهنگ و تمدن اسلامی از سوی مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.
دومین همایش هنر و تبلیغ برگزار می‌شود

نفت آموزش پرورش دولتی

ممکن است بپسندید...