دو کلام حرف حساب با منتقدان آیت‌الله علم‌الهدی/ تخریب‌ مشهدیت‌ مشهد علّت‌العلل‌ فساد شهرمقدس

دو کلام حرف حساب با منتقدان آیت‌الله علم‌الهدی/ تخریب‌ مشهدیت‌ مشهد علّت‌العلل‌ فساد شهرمقدس

انتقادات مختلف و تخریب و استهزا و تمسخرهای گوناگون نسبت به امام جمعه مشهد روا داشته شده‌اند که عمدتا ضمن ظاهر مطالبه گرانه و منطقی‌شان خالی از استدلال‌های مستحکم و یا بسیار سطحی‌اند.

دو کلام حرف حساب با منتقدان آیت‌الله علم‌الهدی/ تخریب‌ مشهدیت‌ مشهد علّت‌العلل‌ فساد شهرمقدس

(image)

انتقادات مختلف و تخریب و استهزا و تمسخرهای گوناگون نسبت به امام جمعه مشهد روا داشته شده‌اند که عمدتا ضمن ظاهر مطالبه گرانه و منطقی‌شان خالی از استدلال‌های مستحکم و یا بسیار سطحی‌اند.
دو کلام حرف حساب با منتقدان آیت‌الله علم‌الهدی/ تخریب‌ مشهدیت‌ مشهد علّت‌العلل‌ فساد شهرمقدس

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...