شهرستان «وانت وایگل» ولایت نورستان در شرق افغانستان سقوط کرده

شهرستان «وانت وایگل» ولایت نورستان در شرق افغانستان سقوط کرده

در حالی که گفته می‌شد نظامیان افغان حملات مخالفان دولت کابل در ولایت نوستان را دفع کرده‌اند اما طالبان مدعی شد که با تصرف تمام پاسگاههای امنیتی، شهرستان «وانت وایگل» این ولایت سقوط کرده است.

شهرستان «وانت وایگل» ولایت نورستان در شرق افغانستان سقوط کرده

(image)

در حالی که گفته می‌شد نظامیان افغان حملات مخالفان دولت کابل در ولایت نوستان را دفع کرده‌اند اما طالبان مدعی شد که با تصرف تمام پاسگاههای امنیتی، شهرستان «وانت وایگل» این ولایت سقوط کرده است.
شهرستان «وانت وایگل» ولایت نورستان در شرق افغانستان سقوط کرده

افق

ممکن است بپسندید...