طرحهای منتخب دو بخش مسابقه تئاتر خردسال و تئاتر خیابانی معرفی شدند

طرحهای منتخب دو بخش مسابقه تئاتر خردسال و تئاتر خیابانی معرفی شدند

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، آثار منتخب شورای انتخاب طرح و ایده بخشهای مسابقه تئاتر خردسالان و مسابقه تئاتر خیابانی را معرفی کرد.

طرحهای منتخب دو بخش مسابقه تئاتر خردسال و تئاتر خیابانی معرفی شدند

(image)

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، آثار منتخب شورای انتخاب طرح و ایده بخشهای مسابقه تئاتر خردسالان و مسابقه تئاتر خیابانی را معرفی کرد.
طرحهای منتخب دو بخش مسابقه تئاتر خردسال و تئاتر خیابانی معرفی شدند

wolrd press news

ممکن است بپسندید...