عربستان ادعای جدیدی در رابطه با حج ایران مطرح کرد

عربستان ادعای جدیدی در رابطه با حج ایران مطرح کرد

منبعی در وزارت حج و عمره سعودی، مدعی شد که عربستان مانع صدور ویزای حج برای ایرانی‌های مقیم کشورهای اروپایی نمی‌شود.

عربستان ادعای جدیدی در رابطه با حج ایران مطرح کرد

(image)

منبعی در وزارت حج و عمره سعودی، مدعی شد که عربستان مانع صدور ویزای حج برای ایرانی‌های مقیم کشورهای اروپایی نمی‌شود.
عربستان ادعای جدیدی در رابطه با حج ایران مطرح کرد

پرس نیوز

ممکن است بپسندید...