عربستان به بیمارستانی در یمن حمله کرد

عربستان به بیمارستانی در یمن حمله کرد

به گزارش رسانه‌های یمنی، جنگنده‌های عربستان سعودی یک بیمارستان را در استان حجه واقع در شمال غرب یمن هدف قرار داده‌اند.

عربستان به بیمارستانی در یمن حمله کرد

(image)

به گزارش رسانه‌های یمنی، جنگنده‌های عربستان سعودی یک بیمارستان را در استان حجه واقع در شمال غرب یمن هدف قرار داده‌اند.
عربستان به بیمارستانی در یمن حمله کرد

خبرگزاری مهر

ممکن است بپسندید...