منتفی‌ شدن بنزین تک نرخی/ کارت سوخت باقی می‌ماند

منتفی‌ شدن بنزین تک نرخی/ کارت سوخت باقی می‌ماند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مخالفت کمیسیون متبوع خود با تک نرخی شدن بنزین خبر داد.

منتفی‌ شدن بنزین تک نرخی/ کارت سوخت باقی می‌ماند

(image)

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مخالفت کمیسیون متبوع خود با تک نرخی شدن بنزین خبر داد.
منتفی‌ شدن بنزین تک نرخی/ کارت سوخت باقی می‌ماند

شهرداری

ممکن است بپسندید...