کسب مدال برنز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در المپیاد ورزشی کشور

کسب مدال برنز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در المپیاد ورزشی کشور

دانشجوی تکواندو کار دانشگاه علوم پزشکی اهواز در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مقام سوم رسید.

کسب مدال برنز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در المپیاد ورزشی کشور

(image)

دانشجوی تکواندو کار دانشگاه علوم پزشکی اهواز در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مقام سوم رسید.
کسب مدال برنز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در المپیاد ورزشی کشور

خبرهای داغ

ممکن است بپسندید...