امام خمینی(ره) درباره واقعه کودتای ۲۸ مرداد چه می‌گوید؟

امام خمینی(ره) درباره واقعه کودتای ۲۸ مرداد چه می‌گوید؟

رهبر کبیر انقلاب معتقد بود: کودتای ۲۸ مرداد به خاطر غفلت بزرگ رجال سیاسى، علما و سایر اقشار مملکت اتفاق افتاد.

امام خمینی(ره) درباره واقعه کودتای ۲۸ مرداد چه می‌گوید؟

(image)

رهبر کبیر انقلاب معتقد بود: کودتای ۲۸ مرداد به خاطر غفلت بزرگ رجال سیاسى، علما و سایر اقشار مملکت اتفاق افتاد.
امام خمینی(ره) درباره واقعه کودتای ۲۸ مرداد چه می‌گوید؟

نخبگان

ممکن است بپسندید...