تراژدی زنگنه و حذف کارت سوخت/ ژنرالی که یک‌‌تنه مقابل قانون ایستاده است

تراژدی زنگنه و حذف کارت سوخت/ ژنرالی که یک‌‌تنه مقابل قانون ایستاده است

بررسی دلایل مختلف بیان شده توسط وزیر نفت برای حذف کارت سوخت مانند عدم استفاده از اطلاعات این کارت‌ها و هزینه بالای تداوم استفاده از آنها و همچنین فساد بنزین دو نرخی نشان می دهد که این وزارتخانه توان استدلالی کافی برای دفاع از دیدگاه خود را ندارد.

تراژدی زنگنه و حذف کارت سوخت/ ژنرالی که یک‌‌تنه مقابل قانون ایستاده است

(image)

بررسی دلایل مختلف بیان شده توسط وزیر نفت برای حذف کارت سوخت مانند عدم استفاده از اطلاعات این کارت‌ها و هزینه بالای تداوم استفاده از آنها و همچنین فساد بنزین دو نرخی نشان می دهد که این وزارتخانه توان استدلالی کافی برای دفاع از دیدگاه خود را ندارد.
تراژدی زنگنه و حذف کارت سوخت/ ژنرالی که یک‌‌تنه مقابل قانون ایستاده است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

ممکن است بپسندید...