قاسم رضایی هم باخت/ ناکامی‌های کشتی فرنگی تکمیل شد

قاسم رضایی هم باخت/ ناکامی‌های کشتی فرنگی تکمیل شد

فرنگی‌کار وزن ۹۸ کیلوگرم کاروان کشتی ایران در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو دومین مصاف خود را با شکست پشت سرگذاشت.

قاسم رضایی هم باخت/ ناکامی‌های کشتی فرنگی تکمیل شد

(image)

فرنگی‌کار وزن ۹۸ کیلوگرم کاروان کشتی ایران در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو دومین مصاف خود را با شکست پشت سرگذاشت.
قاسم رضایی هم باخت/ ناکامی‌های کشتی فرنگی تکمیل شد

car

ممکن است بپسندید...