واعظی:فضای مجازی به فرصت تبدیل شده است

واعظی:فضای مجازی به فرصت تبدیل شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مذاکره های مختلف با کشورها و شرکت های بزرگ شرایط کشور مناسب است و بازارهای صادراتی خاورمیانه و خارج از منطقه به روی کالاهای ایرانی باز شده که باید از این فرصت بیشترین بهره را ببریم.

واعظی:فضای مجازی به فرصت تبدیل شده است

(image)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مذاکره های مختلف با کشورها و شرکت های بزرگ شرایط کشور مناسب است و بازارهای صادراتی خاورمیانه و خارج از منطقه به روی کالاهای ایرانی باز شده که باید از این فرصت بیشترین بهره را ببریم.
واعظی:فضای مجازی به فرصت تبدیل شده است

طاووس موزیک

ممکن است بپسندید...