پرداخت دستمزدهای میلیاردی از بیت المال به ورزشکاران عین بی‌عدالتی است

پرداخت دستمزدهای میلیاردی از بیت المال به ورزشکاران عین بی‌عدالتی است

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان نوشت: همانگونه که دریافت چند ده میلیونی مسئولان عین تخلف و بی‌عدالتی است، پرداخت دستمزدهای میلیاردی نیز به ورزشکاران از بیت المال نمونه دیگری از این قبل کارهاست.

پرداخت دستمزدهای میلیاردی از بیت المال به ورزشکاران عین بی‌عدالتی است

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان نوشت: همانگونه که دریافت چند ده میلیونی مسئولان عین تخلف و بی‌عدالتی است، پرداخت دستمزدهای میلیاردی نیز به ورزشکاران از بیت المال نمونه دیگری از این قبل کارهاست.
پرداخت دستمزدهای میلیاردی از بیت المال به ورزشکاران عین بی‌عدالتی است

باران فیلم

ممکن است بپسندید...