پنتاگون از حملات هوایی روسیه از خاک ایران مطلع شده است

پنتاگون از حملات هوایی روسیه از خاک ایران مطلع شده است

یک مقام پنتاگون امروز اعلام کرد که در راستای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و مسکو با هدف تأمین امنیت پروازها، روسیه ما را از حملات هوایی روسیه از خاک ایران به تروریست ها در سوریه آگاه کرده است.

پنتاگون از حملات هوایی روسیه از خاک ایران مطلع شده است

(image)

یک مقام پنتاگون امروز اعلام کرد که در راستای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و مسکو با هدف تأمین امنیت پروازها، روسیه ما را از حملات هوایی روسیه از خاک ایران به تروریست ها در سوریه آگاه کرده است.
پنتاگون از حملات هوایی روسیه از خاک ایران مطلع شده است

خبرگزاری ایران

ممکن است بپسندید...