یک سال فرصت داشتند ولی برنامه کامل و به هم‌پیوسته نیست

یک سال فرصت داشتند ولی برنامه کامل و به هم‌پیوسته نیست

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه دولت یک سال فرصت داشت و به همین علت انتظار این بود که برنامه جامع و کارشناسی شده به مجلس ارائه شود، گفت:لایحه برنامه ششم توسعه برنامه کاملی نیست و از پیوستگی لازم برخوردار نیست.

یک سال فرصت داشتند ولی برنامه کامل و به هم‌پیوسته نیست

(image)

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه دولت یک سال فرصت داشت و به همین علت انتظار این بود که برنامه جامع و کارشناسی شده به مجلس ارائه شود، گفت:لایحه برنامه ششم توسعه برنامه کاملی نیست و از پیوستگی لازم برخوردار نیست.
یک سال فرصت داشتند ولی برنامه کامل و به هم‌پیوسته نیست

ممکن است بپسندید...