​چگونه انتخاب رشته کنیم؟/ این مشاوره‌های دانشجویی!

​چگونه انتخاب رشته کنیم؟/ این مشاوره‌های دانشجویی!

در بازار شلوغ انتخاب رشته گاهی چنین تصور می‌شود که هرچه برای مشاوره پول بیشتری پرداخته شود رشته محل قبولی فرد بهتر خواهد بود و همین می‌شود که برخی با نام مشاور تحصیلی دکان می‌زنند.

​چگونه انتخاب رشته کنیم؟/ این مشاوره‌های دانشجویی!

(image)

در بازار شلوغ انتخاب رشته گاهی چنین تصور می‌شود که هرچه برای مشاوره پول بیشتری پرداخته شود رشته محل قبولی فرد بهتر خواهد بود و همین می‌شود که برخی با نام مشاور تحصیلی دکان می‌زنند.
​چگونه انتخاب رشته کنیم؟/ این مشاوره‌های دانشجویی!

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...