اجرای مانور آتش نشانی در ایستگاه‌های متروی تهران

اجرای مانور آتش نشانی در ایستگاه‌های متروی تهران

به منظور آمادگی مقابله با بحران و آشنایی با کار در تونل‌های مترو، مانورهایی با حضور آتش نشانان در برخی ایستگاه‌های مترو برگزار شد.

اجرای مانور آتش نشانی در ایستگاه‌های متروی تهران

(image)

به منظور آمادگی مقابله با بحران و آشنایی با کار در تونل‌های مترو، مانورهایی با حضور آتش نشانان در برخی ایستگاه‌های مترو برگزار شد.
اجرای مانور آتش نشانی در ایستگاه‌های متروی تهران

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...