تداوم نتایج ضعیف پرتابگران ایران/ کاوه موسوی هم حذف شد 

تداوم نتایج ضعیف پرتابگران ایران/ کاوه موسوی هم حذف شد 

ملی پوش پرتاب چکش کشورمان در مرحله مقدماتی پرتاب چکش المپیک ۲۰۱۶ ریو حذف شد.

تداوم نتایج ضعیف پرتابگران ایران/ کاوه موسوی هم حذف شد 

(image)

ملی پوش پرتاب چکش کشورمان در مرحله مقدماتی پرتاب چکش المپیک ۲۰۱۶ ریو حذف شد.
تداوم نتایج ضعیف پرتابگران ایران/ کاوه موسوی هم حذف شد 

مرکز فیلم

ممکن است بپسندید...