ترامپ: دموکرات‌ها به آفریقایی‌های آمریکا خیانت کردند

ترامپ: دموکرات‌ها به آفریقایی‌های آمریکا خیانت کردند

نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سیاست‌های دموکرات‌ها در قبال حمایت از جامعه آفریقایی‌های آمریکا به شدت انتقاد کرد.

ترامپ: دموکرات‌ها به آفریقایی‌های آمریکا خیانت کردند

(image)

نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سیاست‌های دموکرات‌ها در قبال حمایت از جامعه آفریقایی‌های آمریکا به شدت انتقاد کرد.
ترامپ: دموکرات‌ها به آفریقایی‌های آمریکا خیانت کردند

کانون نماز

ممکن است بپسندید...