تفنگداران دریایی آمریکا در عراق چه می‌کنند؟

تفنگداران دریایی آمریکا در عراق چه می‌کنند؟

فرماندهی نیرهای پیشمرگ در شرق و جنوب موصل اعلام کرد که توپخانه نیروهای خارجی برای اولین بار در عملیات میدانی علیه داعش در شرق موصل شرکت کرده است.

تفنگداران دریایی آمریکا در عراق چه می‌کنند؟

(image)

فرماندهی نیرهای پیشمرگ در شرق و جنوب موصل اعلام کرد که توپخانه نیروهای خارجی برای اولین بار در عملیات میدانی علیه داعش در شرق موصل شرکت کرده است.
تفنگداران دریایی آمریکا در عراق چه می‌کنند؟

خبرهای داغ

ممکن است بپسندید...