در خصوص فاجعه منا باید مطالبه حداکثری صورت پذیرد

در خصوص فاجعه منا باید مطالبه حداکثری صورت پذیرد

رئیس سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر گفت: در خصوص فاجعه منا باید مطالبه حداکثری صورت پذیرد و عربستان سعودی را به عنوان عمال اصلی این فاجعه در مجامع بین‌المللی مورد مواخذه قرار دهیم.

در خصوص فاجعه منا باید مطالبه حداکثری صورت پذیرد

(image)

رئیس سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر گفت: در خصوص فاجعه منا باید مطالبه حداکثری صورت پذیرد و عربستان سعودی را به عنوان عمال اصلی این فاجعه در مجامع بین‌المللی مورد مواخذه قرار دهیم.
در خصوص فاجعه منا باید مطالبه حداکثری صورت پذیرد

دانلود آهنگ آذری

ممکن است بپسندید...