دست بهداد سلیمی به مدال المپیک نرسید/ ناداوری آشکار در ریو

دست بهداد سلیمی به مدال المپیک نرسید/ ناداوری آشکار در ریو

بهداد سلیمی نتوانست برای دومین مرتبه قهرمان المپیک شود و عنوان قوی ترین مرد المپیک را به دست آورد. او سه بار وزنه ۲۴۵ کیلوگرم را انداخت و ناباورانه حذف شد.

دست بهداد سلیمی به مدال المپیک نرسید/ ناداوری آشکار در ریو

(image)

بهداد سلیمی نتوانست برای دومین مرتبه قهرمان المپیک شود و عنوان قوی ترین مرد المپیک را به دست آورد. او سه بار وزنه ۲۴۵ کیلوگرم را انداخت و ناباورانه حذف شد.
دست بهداد سلیمی به مدال المپیک نرسید/ ناداوری آشکار در ریو

کانون نماز

ممکن است بپسندید...