صهیونیست‌ها یک نوجوان رادر کرانه باختری به شهادت رساندند

صهیونیست‌ها یک نوجوان رادر کرانه باختری به شهادت رساندند

یک نوجوان فلسطینی درجریان تظاهرات ضد صهیونیستی درمنطقه اشغالی کرانه باختری به شهادت رسید و دهها معترض دیگر نیز به ضرب گلوله نیروهای زخمی شدند.

صهیونیست‌ها یک نوجوان رادر کرانه باختری به شهادت رساندند

(image)

یک نوجوان فلسطینی درجریان تظاهرات ضد صهیونیستی درمنطقه اشغالی کرانه باختری به شهادت رسید و دهها معترض دیگر نیز به ضرب گلوله نیروهای زخمی شدند.
صهیونیست‌ها یک نوجوان رادر کرانه باختری به شهادت رساندند

اخبار کارگران

ممکن است بپسندید...