قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد

قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد

مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان گفت: قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد؛ چرا وقتی قرار است سالیان زیادی ملت ایران هزینه کارهای غلط اشتباه برخی مسئولان را پرداخت کنند، نمایندگان مجلس باید به این موضوعات ورود پیدا کنند.

قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد

(image)

مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان گفت: قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد؛ چرا وقتی قرار است سالیان زیادی ملت ایران هزینه کارهای غلط اشتباه برخی مسئولان را پرداخت کنند، نمایندگان مجلس باید به این موضوعات ورود پیدا کنند.
قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد

90ورزشی

ممکن است بپسندید...