کنگره «از ایده تا واقعیت در دندانپزشکی امروز» آغاز شد

کنگره «از ایده تا واقعیت در دندانپزشکی امروز» آغاز شد

نخستین کنگره «از ایده تا واقعیت در دندانپزشکی امروز» از ۲۷ تا ۲۹ مرداد به مدت سه روز و با حضور متخصصان دندانپزشکی ایران در هتل همای شیراز آغاز به کار کرد.

کنگره «از ایده تا واقعیت در دندانپزشکی امروز» آغاز شد

(image)

نخستین کنگره «از ایده تا واقعیت در دندانپزشکی امروز» از ۲۷ تا ۲۹ مرداد به مدت سه روز و با حضور متخصصان دندانپزشکی ایران در هتل همای شیراز آغاز به کار کرد.
کنگره «از ایده تا واقعیت در دندانپزشکی امروز» آغاز شد

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...