۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیاردتومان منهدم شد

۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیاردتومان منهدم شد

۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد تومان شامل انواع مواد خوراکی و البسه انهدام شد.

۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیاردتومان منهدم شد

(image)

۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد تومان شامل انواع مواد خوراکی و البسه انهدام شد.
۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیاردتومان منهدم شد

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...