۹۶ ۱ طرح اقتصاد مقاومتی استان تهران امسال اجرا می‌شود/ ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی

۹۶ ۱ طرح اقتصاد مقاومتی استان تهران امسال اجرا می‌شود/ ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اشاره به تصویب ۱۹۶ طرح دستگاه های اجرایی به عنوان طرح های اقتصاد مقاومتی استان گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده این طرح ها تا پایان سال جاری، اجرا و تکمیل می شوند.

۹۶ ۱ طرح اقتصاد مقاومتی استان تهران امسال اجرا می‌شود/ ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی

(image)

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اشاره به تصویب ۱۹۶ طرح دستگاه های اجرایی به عنوان طرح های اقتصاد مقاومتی استان گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده این طرح ها تا پایان سال جاری، اجرا و تکمیل می شوند.
۹۶ ۱ طرح اقتصاد مقاومتی استان تهران امسال اجرا می‌شود/ ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

ممکن است بپسندید...