ابتکار: ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور نشان دریافت می‌کنند 

ابتکار: ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور نشان دریافت می‌کنند 

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از برگزاری دوره‌های آموزشی برای هزار و ۷۰۰ محیط‌بان در کشور و اعطای نشان به ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور خبر داد.

ابتکار: ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور نشان دریافت می‌کنند 

(image)

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از برگزاری دوره‌های آموزشی برای هزار و ۷۰۰ محیط‌بان در کشور و اعطای نشان به ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور خبر داد.
ابتکار: ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور نشان دریافت می‌کنند 

اخبار دنیای دیجیتال

ممکن است بپسندید...