استرالیا پیر می‌شود!

استرالیا پیر می‌شود!

استرالیا از افزایش ۲۰ درصدی جمعیت سالخوردگان این کشور در طول ۵ سال گذشته خبر داد.

استرالیا پیر می‌شود!

(image)

استرالیا از افزایش ۲۰ درصدی جمعیت سالخوردگان این کشور در طول ۵ سال گذشته خبر داد.
استرالیا پیر می‌شود!

ترانه

ممکن است بپسندید...