جدیدترین واکنش از داوران بی‌رحمی که حق بهداد سلیمی را خوردند+عکس

جدیدترین واکنش از داوران بی‌رحمی که حق بهداد سلیمی را خوردند+عکس

تصویری جدید از جلود که تعیین‌کننده‌ترین نقش را در حذف بهداد سلیمی داشت، نشان می‌دهد که گویا صحبت‌ها پیرامون او چندان هم دور از واقعیت نیست.

جدیدترین واکنش از داوران بی‌رحمی که حق بهداد سلیمی را خوردند+عکس

(image)

تصویری جدید از جلود که تعیین‌کننده‌ترین نقش را در حذف بهداد سلیمی داشت، نشان می‌دهد که گویا صحبت‌ها پیرامون او چندان هم دور از واقعیت نیست.
جدیدترین واکنش از داوران بی‌رحمی که حق بهداد سلیمی را خوردند+عکس

شهرداری

ممکن است بپسندید...