دست‌های شومی ایجاد ناامنی در منطقه را تشدید کرده است/ حملات تروریستی در ترکیه محکوم است

دست‌های شومی ایجاد ناامنی در منطقه را تشدید کرده است/ حملات تروریستی در ترکیه محکوم است

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که بنظر می‌رسد دست‌های پلید و شومی در جهت ایجاد ناامنی و بی ثبات کردن منطقه به خصوص در کشورهای اسلامی تلاش‌های مذبوحانه خود را تشدید کرده است.

دست‌های شومی ایجاد ناامنی در منطقه را تشدید کرده است/ حملات تروریستی در ترکیه محکوم است

(image)

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که بنظر می‌رسد دست‌های پلید و شومی در جهت ایجاد ناامنی و بی ثبات کردن منطقه به خصوص در کشورهای اسلامی تلاش‌های مذبوحانه خود را تشدید کرده است.
دست‌های شومی ایجاد ناامنی در منطقه را تشدید کرده است/ حملات تروریستی در ترکیه محکوم است

آهنگ جدید

ممکن است بپسندید...