مس کرمان ۳۰ میلیون جریمه نقدی شد

مس کرمان ۳۰ میلیون جریمه نقدی شد

کمیته انضباطی رای دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و فجرسپاسی شیراز را اعلام کرد.

مس کرمان ۳۰ میلیون جریمه نقدی شد

(image)

کمیته انضباطی رای دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و فجرسپاسی شیراز را اعلام کرد.
مس کرمان ۳۰ میلیون جریمه نقدی شد

هنر

ممکن است بپسندید...