آمريكاي در ازاي آزادي زندانيانش بدهي خود به ايران را پرداخته است

آمريكاي در ازاي آزادي زندانيانش بدهي خود به ايران را پرداخته است

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی جدید مدعی شد، مقامات آمریکایی تا قبل از آزادی زندانیان آمریکایی، اجازه دسترسی مقامات ایرانی به ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را نداده اند.

آمريكاي در ازاي آزادي زندانيانش بدهي خود به ايران را پرداخته است

(image)

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی جدید مدعی شد، مقامات آمریکایی تا قبل از آزادی زندانیان آمریکایی، اجازه دسترسی مقامات ایرانی به ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را نداده اند.
آمريكاي در ازاي آزادي زندانيانش بدهي خود به ايران را پرداخته است

شهرداری

ممکن است بپسندید...