آمریکا زمان اعمال مجازات شرکت چینی ناقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد

آمریکا زمان اعمال مجازات شرکت چینی ناقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد

آمریکا مجازات‌های صادراتی شرکت چینی سازنده تلفن‌های هوشمند زدتی ایی را تا ۲۸ نوامبر تمدید کرد.

آمریکا زمان اعمال مجازات شرکت چینی ناقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد

(image)

آمریکا مجازات‌های صادراتی شرکت چینی سازنده تلفن‌های هوشمند زدتی ایی را تا ۲۸ نوامبر تمدید کرد.
آمریکا زمان اعمال مجازات شرکت چینی ناقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد

موزیک سرا

ممکن است بپسندید...