اتهام پنتاگون به هواپیمای سوخو ۲۴ نیروی هوایی سوریه

اتهام پنتاگون به هواپیمای سوخو ۲۴ نیروی هوایی سوریه

وزارت دفاع آمریکا مدعی شده به ارتش سوریه درباره بمباران مواضع کردها در حسکه هشدار داده است.

اتهام پنتاگون به هواپیمای سوخو ۲۴ نیروی هوایی سوریه

(image)

وزارت دفاع آمریکا مدعی شده به ارتش سوریه درباره بمباران مواضع کردها در حسکه هشدار داده است.
اتهام پنتاگون به هواپیمای سوخو ۲۴ نیروی هوایی سوریه

مرجع سلامتی

ممکن است بپسندید...