خدابخشی برابر حریف ایرانی خود شکست خورد

خدابخشی برابر حریف ایرانی خود شکست خورد

تکواندوکار وزن ۸۰- کیلوگرم کشورمان موفق نشد مرحله نیمه نهایی المپیک ۲۰۱۶ ریو صعود کند.

خدابخشی برابر حریف ایرانی خود شکست خورد

(image)

تکواندوکار وزن ۸۰- کیلوگرم کشورمان موفق نشد مرحله نیمه نهایی المپیک ۲۰۱۶ ریو صعود کند.
خدابخشی برابر حریف ایرانی خود شکست خورد

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...